Mycket i papper

Dopkort till Lilla Bella.

En stor halmkrans kläddes med blad rivna av tapet, några fick klippta flikar och till sist några pappersrosor... Här är några bilder då jag var med i ett evenemang som kallas Turista på hemmaplan. Man öppnar upp sin verkstad/attelje och så är det öppet hus . Så bjöd vi på kaffe i trädgården.
Här har jag skrivit av en text av Queen, till min forna chef Pilar som älskar queen i allmänhet och Freddie M i synnerhet

En hel kasskad av  gratulationskort.

Några vårkort.....Ytterligare några gratulationskort.

Här blev det en gratulationslåda istället för kort... När man öppnar/lyfter på locket faller väggarna isär.

Inga kommentarer: